Strona Główna
Dział Chemiczny
Janitol Plus
Jizer Bio
Marinol
Altrans

JANITOL PLUS

SKUTECZNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODTŁUSZCZAJĄCY

Janitol Plus to skuteczny środek czyszczący i odtłuszczający, którego koncentrat czyści efektywnie, bez narażania artykułów i organizmu na niebezpieczeństwo. Opracowany specjalnie w celu usuwania przywartego smaru oraz opornego i przypalonego tłuszczu. Stanowi ekonomiczną alternatywę wobec innych środków opartych na rozpuszczalnikach i substancjach żrących.

EFEKTYWNY

Stężony środek czyszczący. Łatwo usuwa przywarte smary oraz oporne, przypalone tłuszcze. Można stosować do usuwania wosku w niedostępnych miejscach podłogi.

BEZPIECZNY

Substancja nieżrąca i nierozpuszczająca, wolna od eteru glikolowego, zapewniająca bezpieczne stosowanie. Niepalna, odpowiednia do stosowania w miejscach zagrożenia pożarowego. Nie niszczy nawet najbardziej delikatnych powierzchni.

UNIWERSALNY

Środek przeznaczony dla zakładów przemysłu spożywczego, fabryk i warsztatów oraz miejsc narażonych na silne zabrudzenie. Nie reaguje z większością zmywalnych powierzchni; łatwo zmywalny; nie pozostawia warstwy osadu.

NIE PLAMIĄCY

Substancja o słabej woni. W normalnie stosowanym stężeniu nie zakazi miejsc przygotowywania żywności, ani sprzętu.

OSZCZĘDNY

Środek stężony o dużej sile czyszczącej już przy małej ilości. Ekonomiczna alternatywa wobec innych środków opartych na rozpuszczalnikach.


JANITOL PLUS rozkłada się biologicznie w każdym stężeniu. Dostępny w pojemnikach 5, 25 i 200 1.

 

INFORMACJE TECHNICZNE

WYGLĄD

Półprzezroczysty, różowy płyn.

SKŁAD

Mieszanka mocno działających, aktywnych anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, fosforanów i organicznych związków aminu

ZAPACH

Delikatny, charakterystyczny - w zalecanych stężeniach nie skazi powierzchni mających styczność z żywnością.

GĘSTOŚĆ

1,07 kg/litr przy 25°C pH KONCENTRATU - Ok. 12,0 przy 25°C pH ROZTWORU - Ok. 11,0 przy 25°C

ROZPUSZCZALNOŚĆ

Rozpuszczalny w wodzie we wszystkich proporcjach.

BIODEGRADACJA

Zazwyczaj środek można spłukiwać do kratek ściekowych. Czynniki powierzchniowo czynne ulegają rozkładowi zgodnie z wymogami EWG.

ŁATWOPALNOŚĆ

Nie palny - nie zawiera rozpuszczalników.

ZALECANE STĘŻENIA

Możliwość stosowania roztworów od 1:10 do 1:100, w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni

ZALECANA TEMPERATURA

Skuteczny na gorąco i zimno. Najlepszy efekt daje rozcieńczony w ciepłej wodzie

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnie zabezpieczonych pojemnikach. Chronić przed skrajnymi temperaturami.
 

Produkt nagrodzony wydawanym przez Brytyjski Królewski Instytut Zdrowia I Higieny Publicznej Świadectwem Higieny oraz Błękitną Odznaką przyznaną za utrzymywanie stałego poziomu jakości w czasie ponad dwudziestu lat produkcji.

 

NIE ZAWIERA ŻRĄCYCH ZWIĄZKÓW ZASADOWYCH, ROZPUSZCZALNIKÓW ANI ETERÓW GLIKOLU.
POSIADA ATEST PZH HŻ 6370/91

 

 

opakowanie kod
5l JNP604
25l JNP76B
200l JNP84A

 

• Dział Chemiczny • Janitol Plus • Jizer Bio • Marinol • Altrans •