Strona Główna
Dział Chemiczny
Janitol Plus
Jizer Bio
Marinol
Altrans

JIZER BIO

ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ULEGAJĄCY BIODEGRADACJI
• SILNY

Usuwa smary i oleje z maszyn, części i podłóg

• ULEGA BIODEGRADACJI

Można bezpiecznie spłukiwać go do kratek ściekowych

• UNIWERSALNY

Nadaje się do pracy na różnych podłożach: plastikowych, malowanych, gumowych, betonowych, asfaltowych i metalowych

• NIEPALNY

Można go bezpiecznie używać w pomieszczeniach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym

• NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW

Nie wydziela oparów ani silnych zapachów i nadaje się do użycia w zamkniętych pomieszczeniach

JIZER BIO DOSTĘPNY JEST W POJEMNIKACH 5, 25 I 200 LITROWYCH
INFORMACJE TECHNICZNE
SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI
  1. Specjalne składniki zmiękczające wodę
  2. Czynniki hamujące korozję nie dopuszczają do utlenienia łatwo korodujących metali
  3. Czynniki wytrącające zawiesinę z brudu uniemożliwiają ponowne zabrudzenie oczyszczonych powierzchni
  4. Silna mieszanka środków powierzchniowo czynnych rozpuszcza najbardziej zapieczone warstwy brudu
WYGLĄD

Klarowny, zielony płyn

SKŁAD

Mieszanka nie-jonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, krzemianów i odczynników maskujących

ZAPACH

Delikatny

GĘSTOŚĆ

1,04 kg/litr przy 25°C

TEMPERATURA ZAPŁONU

Nie dotyczy

pH KONCENTRATU

12,0 - 12,5 przy 25°C

pH ROZTWORU

10,5 - 11,0 przy roztworze 10%

ROZPUSZCZALNOŚĆ

Rozpuszczalny w wodzie we wszystkich proporcjach

BIODEGRADACJA

Zazwyczaj środek można spłukiwać do kratek ściekowych. Czynniki powierzchniowo czynne ulegają degradacji zgodnie z wymogami EWG

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnych zabezpieczonych pojemnikach i chronić od niskich i wysokich temperatur. Poza tym brak szczególnych wskazań

ZALECANA KONCENTRACJA

Od pełnego koncentratu do roztworu 1:10, w zależności od stopnia zabrudzenia

ZALECANA TEMPERATURA

Używanie środka w podwyższonej temperaturze podnosi jego skuteczność

SPOSÓB UŻYCIA

Środek może być używany poprzez zanurzenie w nim części, czyszczenie ich szczotką, wycieranie szmatą, jak również poprzez zastosowanie rozpylacza nisko- lub wysokociśnieniowego lub innego sprzętu czyszczącego.
Po zaaplikowaniu, zostawić na kilka minut, by środek spenetrował i rozpuścił zabrudzenia. Usunąćspłukując wodą.

NIE ZAWIERA ŻRĄCYCH ZWIĄZKÓW ZASADOWYCH, ETERÓW GLIKOLU, 1,1,1 TRÓJCHLOROETANU ANI KWASU KREZYLOWEGO

NINIEJSZY PRODUKT NIE ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY JAKO NIEBEZPIECZNY, ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI KLASYFIKACJI, PAKOWANIA I OZNACZANIA SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH Z 1984 R.

  

 

opakowanie kod
5l JIB60K
25l JIB76R
200l JIB84Q

• Dział Chemiczny • Janitol Plus • Jizer Bio • Marinol • Altrans •